Tuoteryhmät

Vedenlaatu

Maahantuomme laadukkaita vedenlaadun mittalaitteita moniin eri sovelluksiin ja olosuhteisiin. Tuotevalikoimastamme löytyvät monipuoliset ja mukautettavat mittalaiteratkaisut teollisuuteen, laboratorioon, maastoon ja mittausasemille. Tarjoamme tuotteillemme kattavat huolto-, kalibrointi- ja varaosapalvelut.

Tutustu

Biokaasu ja synteesikaasu

Toimitamme analyysitekniikkaa moniin erilaisiin biokaasun ja synteesikaasun valmistukseen ja tutkimukseen liittyviin käyttösovelluksiin. Tyypillisiä käyttöympäristöjä ovat esimerkiksi tuotantoprosessit, kaatopaikat ja tutkimuslaitokset.

Tutustu

Säteilymittaus

Työympäristössä  esiintyvän säteilyn ja säteilyannoksen määrän mittaamiseen toimitamme alfa-, beta- ja gammasäteilymittareiden ohella myös gammaspektrometrit, dosimetrit ja neutronilmaisimet.

Tutustu

Ilmanlaatu ja pienhiukkaset

Hiukkaset ovat merkittävä ilmanlaatuun vaikuttava tekijä. Tarjoamme ratkaisuja niin katutasossa tapahtuvaan ulkoilmanlaadunmittaukseen kuin vaativiin sisäilmanlaadun ja työympäristön mittauksiin. Jatkuvatoimisten optisten hiukkasmittalaitteiden ohella tuomme maahan referenssinäytteenottimia.

Tutustu

Savukaasut ja päästömittaus

Tuotevalikoimaamme kuuluu laaja valikoima kannettavia savukaasuanalysaattoreita sekä kannettavia ja jatkuvatoimisia päästömittalaitteita. Omaamme erinomaiset valmiudet toimittamiemme mittalaitteiden huoltoon ja kalibrointiin.

Tutustu

Monitoimimittalaitteet

Tuotevalikoimastamme löytyvät monitoimimittalaitteet tarjoavat mukautettuja ratkaisuja yleisempien muuttujien mittaamiseen. Paineen ja lämpötilan mittaamisen ohella samaa mittalaitetta voidaan hyödyntää vaihtosensorien myötä esimerkiksi vuotomittauksessa (kylmäaineet ja hiilivedyt).

Tutustu

Kiinnostuitko? Pyydä tarjous

Pyydä tarjous